• ساعت : ۱۰:۱۱:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ 
پیگیری روند اعتباربخشی موسسه ای بین المللی در مدیریت امور بین الملل دانشگاه
  • - موضوع اعتباربخشی بین المللی در بیست و ششمین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه به تاریخ 95/9/26 مطرح شد.

- با طرح موضوع اعتباربخشی موسسه ای بین المللی موافقت و مقرر گردید ضمن لحاظ اقدامات مورد نظر در این خصوص در زمره وظایف مدیریت امور بین الملل، اقدامات عاجل در ارتباط با حوزه های وزارتی مرتبط انجام گیرد.

- مکاتبه با آقای دکتر عرب خردمند، دبیر محترم اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ 95/10/13 و اعلام موافقت هیئت رئیسه دانشگاه با اعتباربخشی بین المللی
- تکمیل و ارسال فرم تقاضانامه ی اعتباربخشی بین المللی در وب سایت مربوطه در تاریخ 95/10/20
- تعیین نمایندگان اعتباربخشی موسسه ای بین المللی در معاونت های توسعه آموزش، توسعه پژوهش و فن آوری، دانشجویی، پشتیبانی و مدیریت امور بین الملل دانشگاه
- فراهم آوردن امکانات لازم جهت شرکت نمایندگان اعتباربخشی موسسه ای بین المللی دانشگاه در نشست آموزشی اعتباربخشی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 7 اسفند 95
- مکاتبه با ریاست دانشگاه و درخواست تشکیل سطوح اول تا سوم اعتباربخشی بین المللی جهت تدوین سند اعتباربخشی بین المللی دانشگاه
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    تمام حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیریت روابط بین الملل می باشد.

    V5.5.2.0